Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tvk o 03.11.2016 nr 172
 
Tlv k 20.01.2016 nr 75
 
Tlv k 16.12.2015 nr 1883
 
Tlv k 25.11.2015 nr 1758
 
Tlv k 25.11.2015 nr 1760
 
Tlv k 14.10.2015 nr 1509
 
Tlv k 14.10.2015 nr 1510
 
Tlv k 09.09.2015 nr 1305
 
Tvk o 11.06.2015 nr 119
 
Tvk o 28.05.2015 nr 95
 
Tlv k 27.05.2015 nr 825
 
Tlv k 27.05.2015 nr 826
 
Tlv k 06.05.2015 nr 701
 
Tvk o 30.04.2015 nr 72
 
Tvk o 11.12.2014 nr 191
 
Tvk o 13.11.2014 nr 172
 
Tlv k 08.10.2014 nr 1488
 
Tlv k 18.06.2014 nr 1003
 
Tvk o 12.06.2014 nr 110
 
Tlv k 16.04.2014 nr 601
 
Tlv k 26.02.2014 nr 290
 
Tlv k 12.02.2014 nr 187
 
Tlv k 30.10.2013 nr 1505
 
Tlv k 30.10.2013 nr 1508
 
Tlv k 23.10.2013 nr 1470
 
Tlv k 25.09.2013 nr 1307
 
Tlv k 06.03.2013 nr 279
 
Tlv k 27.02.2013 nr 248
 
Tlv k 20.02.2013 nr 214
 
Tlv k 23.01.2013 nr 75
 
Tvk o 13.12.2012 nr 179
 
Tlv k 12.09.2012 nr 1246
 
Tlv k 28.06.2012 nr 1042
 
Tlv k 20.06.2012 nr 921
 
Tlv k 20.06.2012 nr 922
 
Tlv k 13.06.2012 nr 873
 
Tlv k 06.06.2012 nr 832
 
Tlv k 30.05.2012 nr 793
 
Tlv k 30.05.2012 nr 794
 
Tlv k 30.05.2012 nr 795
 
Tlv k 18.04.2012 nr 549
 
Tlv k 26.10.2011 nr 1662
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1528
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1218
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1219
 
Tlv k 23.05.2011 nr 889
 
Tvk o 05.05.2011 nr 78
 
Tlv k 20.04.2011 nr 634
 
Tlv k 30.03.2011 nr 470
 
Tlv k 09.03.2011 nr 337
 
Tlv k 02.03.2011 nr 314
 
Tlv k 29.12.2010 nr 2024
 
Tvk o 16.12.2010 nr 306
 
Tvk o 18.11.2010 nr 268
 
Tvk o 18.11.2010 nr 269
 
Tlv k 21.10.2010 nr 1594
 
Tlv k 08.09.2010 nr 1329
 
Tvk o 26.08.2010 nr 178
 
Tlv k 22.06.2010 nr 1088
 
Tlv k 07.04.2010 nr 515
 
Tlv k 10.02.2010 nr 190
 
Tlv k 20.01.2010 nr 69
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2071
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1978
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1932
 
Tlv k 17.06.2009 nr 1071
 
Tlv k 27.05.2009 nr 867
 
Tvk o 16.04.2009 nr 79
 
Tlv k 15.04.2009 nr 604
 
Tvk o 05.03.2009 nr 40
 
Tvk o 05.03.2009 nr 41
 
Tlv k 30.12.2008 nr 2261
 
Tlv k 23.12.2008 nr 2222
 
Tvk o 30.10.2008 nr 216
 
Tlv k 29.10.2008 nr 1795
 
Tlv k 15.10.2008 nr 1708
 
Tvk o 18.09.2008 nr 184
 
Tlv k 25.06.2008 nr 1215
 
Tlv k 25.06.2008 nr 1212
 
Tvk o 29.05.2008 nr 97
 
Tlv k 19.03.2008 nr 478
 
Tvk o 24.01.2008 nr 10
 
Tlv k 28.11.2007 nr 2069
 
Tlv k 21.11.2007 nr 2010
 
Tlv k 25.06.2007 nr 1272
 
Tlv k 15.11.2006 nr 2284
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1934
 
Tlv k 30.09.2009 nr 1582
 
Tlv k 27.05.2009 nr 865
 
Tlv k 20.05.2009 nr 826
 
Tlv k 04.02.2009 nr 139
 
Tlv k 21.01.2009 nr 64
 
Tlv k 17.12.2008 nr 2170
 
Tlv k 26.11.2008 nr 1999
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine
Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsus number 71
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. märtsi 2006 nr 71

 

 

 

 

Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 1, 3, 11, 14, 17, § 10 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 8 lg 4 p 1, 3, 5, 9, 12 ja lg 8, § 9 lg 3, 5 ja 6 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 31 alusel

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Kristiine linnaosa üldplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu territoriaalne ulatus on määratud otsuse lisas.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil koostada kahe kuu jooksul arvates Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest üldplaneeringu lähteülesanne Tallinna linna ehitusmääruse § 9 lg 6 toodud mahus.

3. Tallinna Linnavalitsusel algatada Kristiine linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA