Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.11.2005 otsus number 288
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.10.2009 otsus nr 30 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 02.10.2008

Tvk o 02.04.2009 nr 60

Tvk o 18.09.2008 nr 177

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 09.09.2008 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 09.09.2008

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 29.08.2008 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 29.08.2008
Tvk o 15.11.2007 nr 269

Tvk o 06.09.2007 nr 213
Tvk o 06.09.2007 nr 212
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14.08.2007 otsus nr 19 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 14.08.2007
Tvk o 17.05.2007 nr 146
Tvk o 03.05.2007 nr 122
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 24.04.2007 otsus nr 15 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 24.04.2007
Tvk o 19.04.2007 nr 107
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007
O. Laasi (endine Kostina) 03.01.2007 avalduse alusel – jõust. 25.11.2006
Tvk o 14.12.2006 nr 353
Tvk o 05.10.2006 nr 294
Tvk o 24.08.2006 nr 244
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 23.08.2006 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 23.08.2006
Tlv o 15.06.2006 nr 204
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 16.05.2006 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.05.2006
Tvk o 20.04.2006 nr 140
Tvk o 23.02.2006 nr 53
Tvk o 26.01.2006 nr 3
Tvk o 22.12.2005 nr 310

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. november 2005 nr 288

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2, linnavolikogu 15. novembri 2005 otsusest nr 277 ja 24. novembri 2005 otsusest nr 281 ning võttes aluseks linnavarakomisjoni esimehe esildise,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada linnavarakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 (Deniss Boroditš – aseesimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 24.04.2007 otsus nr 15 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 24.04.2007)

1.2 (Tallinna Linna Valimiskomisjoni 23.08.2006 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel –jõust. 23.08.2006)

1.3 (Nikolai Degtjarenko - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 29.08.2008 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 29.08.2008)

1.4 (Erki Nool - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.5 (Oksana LaasiTallinna Linna Valimiskomisjoni 09.09.2008 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel– jõust. 09.09.2008)

1.6 Igor Kravtšenko

1.7 Leonid Mihhailov – esimees

(Tvk o 20.04.2006 nr 140)

1.8 Juri Poljakov

1.9 Oleg Rebane

1.10 (Elmar Sepp - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22.02.2007 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 22.02.2007)

1.11 Larissa Škurat

1.12 Eha Võrk
(Tvk o 03.05.2007 nr 122)

1.13 Alo Brandt

1.14 Priit Pärtelpoeg

1.15 Indrek Ahlberg

1.16 Jüri Jõgeva

1.17 Robert Kalm

1.18 Sven Sester
(Tvk o 15.11.2007 nr 269)

1.19 Madis Martinson

1.20 Toomas Puura

1.21 Rünno Sulg

1.22 Toivo Susi

1.23 (Rene Reinmann aseesimees - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 14.08.2007 otsus nr 19 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 14.08.2007)

1.24  (Taavi Rõivas - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28.03.2007 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 28.03.2007)

1.25 Tiina Mägi

(Tvk o 19.04.2007 nr 107)

1.26 Nikolai Stelmach
(Tvk o 19.04.2007 nr 107)

1.27 (Michel Zdankevitch – Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.10.2009 otsus nr 30 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 lausel – jõust.02.10.2009)

1.28 Tiit Kivikas

(Tvk o 18.09.2008 nr 177)

1.29 Valeri Kislitsõn

(Tvk o 18.09.2008 nr 177)

1.30 Andres Kollist

(Tvk o 02.04.2009 nr 60)

 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees