Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavarale valitseja määramine (Pikk tn 24, Pühavaimu tn 9, Pikk tn 26)
Tallinna Linnavalitsus 08.03.2006 korraldus number 437
Redaktsiooni kehtivus:08.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. märts 2006 nr 437-k

 

 

Linnavarale valitseja määramine (Pikk tn 24, Pühavaimu tn 9, Pikk tn 26)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 67 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5, 12 ning tulenevalt 27. veebruaril 2006 Eesti Vabariigi ja Tallinna linna vahel sõlmitud ehitise tasuta võõrandamise lepingust

 

 

1. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil võtta oma valitsemisele ja bilanssi Pikk tn 24, Pühavaimu tn 9, Pikk tn 26 asuv Mustpeade Maja, Riikliku ehitisregistrikood 120297711, bilansiline jääkmaksumus 64 890 071.16 krooni

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär