Tallinna Linnavalitsus 08.03.2006 korraldus number 413.
Pühavaimu tn 2 maa osaline tagastamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine