Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Põhja-Tallinna linnaosa Kopli Kalmistupargi rajatised)
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2006 korraldus number 403
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts  2006 nr 403-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Põhja-Tallinna linnaosa Kopli Kalmistupargi rajatised )

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Kopli Kalmistupargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2006

korralduse nr 403-k      

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kopli Kalmistupargi rajatised

 

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Aed

 

 

 

1

Aed (Fageli keskmist tüüpi paneelaed PALLAS 220)

m

225

314655,66

 

Kokku aed:

 

 

314 655,66

 

Videovalvesüsteem

 

 

 

1

Kopli Kalmistupargi memoriaaltähise videovalvesüsteem

kompl.

1

76462,96

 

Kokku videovalvesüsteem:

 

 

76 462,96

 

Aia sokkel

 

 

 

1

Sokkel (uus)

1,5

5374,90

2

Restaureeritud vana sokkel

850

671660,14

3

Silikaattellistest postid

81,6

425881,52

4

Sokli pealse kaldtasandus

300

174197,23

5

Metallpiirdepaneelid

tk

162

433098,45

6

Paekivist väravapostid

2,8

19524,33

7

Tahutud paekivist postipea (väravapostidele)

1,3

7569,65

8

Metalljalgvärav

tiib

1

1057,06

 

Kokku aia sokkel:

 

 

1 738 363,30

 

Objekt kokku:

 

 

2 129 481,92

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär