Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rännaku pst 1/Raudtee tn 129 asuva mitteeluhoone tasuta kasutusse andmine (Linna asutus Tallinna Noorsootöö Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2006 korraldus number 397
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts  2006 nr  397-k

 

 

Rännaku pst 1/Raudtee tn 129 asuva mitteeluhoone tasuta kasutusse andmine (Linna asutus Tallinna Noorsootöö Keskus)

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1, Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades linna asutuse Tallinna Noorsootöö Keskus 21. septembri 2005 taotlust nr 1-7/136:

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel linna asutusega Tallinna Avatud Noortekeskus 9. juunil 2003 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 193 Rännaku pst 1/Raudtee tn 129 I korrusel asuvate mitteeluruumide nr 1-3 ja 12-15 (inv pl), üldpinnaga 139,1 m2, II korrusel asuvate mitteeluruumide nr 18-23 (inv pl), üldpinnaga 75,1 m2 ja III korrusel asuvate mitteeluruumide nr 24-26 (inv pl) üldpinnaga 72,3 m2, kokku pinnaga 286,5 m2 kasutamiseks noortekeskusena.

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda linna asutusele Tallinna Noorsootöö Keskus (registrikood 75007652) kasutusse tasuta ja tähtajatult Rännaku pst 1/Raudtee tn 129 asuv mitteeluhoone  üldpinnaga 678,0 m2 järgmistel tingimustel:

2.1 mitteeluhoonet kasutatakse noorte vaba aja veetmise, kultuuri-, spordi-, huvitegevuse ja noorsootöö korraldamiseks;

2.2 kasutaja korraldab mitteeluhoone haldamise ja majandamise, sõlmib kommunaalteenuste kasutamise lepingud ning tasub hoones kasutatavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud, maksud ja koormised;

2.3 mitteeluhoones asuvate äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Mitteeluhoone tasuta kasutusse andmise lepingu eritingimuseks on, et kasutusse andja ei hüvita linna asutuse Tallinna Noorsootöö Keskus poolt mitteeluhoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi. 

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Noorsootöö Keskus ja Tallinna Spordi ja Noorsooametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär