Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katleri tn 2a äriruumide tasuta kasutusse andmine (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2006 korraldus number 396
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts 2006  nr 396-k

 

 

Katleri tn 2a äriruumide tasuta kasutusse andmine  (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel, tulenevalt sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise vajalikkusest Lasnamäe linnaosas ning arvestades Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 25. jaanuari 2006 taotlust nr 1-7/101:

 

1.  Tallinna Haridusametil anda otsustuskorras Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (registrikood 75016013) kasutusse tasuta ja tähtajatult Katleri tn 2a B-korpuse kolmandal korrusel asuvad äriruumid nr 1 - 24 korraldusele lisatud plaani kohaselt, üldpinnaga 650,0 m2 järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse Lasnamäe Sotsiaalkeskuse töö korraldamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn, 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA