Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärgi kasutamiseks
Tallinna Linnavalitsus 01.03.2006 korraldus number 392
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. märts 2006 nr 392-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärgi kasutamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Kaubamärgiseaduse § 4 lõike 2,   Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 25. septembri 2002 määrusega nr 101 kinnitatud Tallinna kaubamärkide kasutamise korra punktidega 9 - 11 ja  Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse punktiga 4.1.1 ning tulenevalt         OÜ J. T. Casta 25. jaanuari 2006 taotlusest ja Tallinna kaubamärgi komisjoni 8. veebruari 2006  protokollist:

 

 

1. Nõustuda kaubamärgi “Vana-Toomas“ (registreeringu number 40927) kasutamisega kaks aastat OÜ J. T. Casta (registrikood 10953563) metallist suveniiridel tasuga 200 krooni kaubamärgi eest aastas alates litsentsilepingu sõlmimisest.

2. Tallinna Linnakantseleil sõlmida OÜ-ga J. T. Casta lihtlitsentsileping kaheks aastaks kaubamärgi “Vana-Toomas“ kasutamise kohta.

3. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil teha korraldus teatavaks OÜ-le J. T. Casta  5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär