Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Valdeku Gümnaasiumi ümberkujundamine Tallinna Valdeku Põhikooliks
Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 otsus number 62
Redaktsiooni kehtivus:23.02.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

23. veebruar 2006 nr 62

 

 

 

 

Tallinna Valdeku Gümnaasiumi ümberkujundamine Tallinna Valdeku Põhikooliks

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 2 ja lõike 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 4.1.7 ja 19. juuni 2003 määruse nr 41 Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003 ‑ 2012“ punkti 3 alusel ning tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Tallinna Valdeku Gümnaasium kujundada ümber Tallinna Valdeku Põhikooliks alates 31. augustist 2006.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Tallinna Valdeku Gümnaasiumi ümberkujundamine ning moodustada ümberkujundamiskomisjon.

3. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada Tallinna Valdeku Põhikooli põhimäärus.

4. Tallinna Haridusametil teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees