Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Puhkekodu tee 94 asuvatele ehitistele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2006 korraldus number 372
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2006 nr 372-k

 

 

Puhkekodu tee 94 asuvatele ehitistele valitseja määramine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5 ja 28:

 

 

1. Tallinna Keskkonnaametil võtta oma valitsemisele ja bilanssi järgmised Puhkekodu tee 94 asuvad ehitised:

1.1 laut, Riikliku ehitisregistri kood 120274260, ehitusalune pind 268,6 m²;

1.2 juurviljahoidla- kelder,  Riikliku ehitisregistri kood 120274266, ehitusalune pind 224,7 m²;

1.3 laohoone, Riikliku ehitisregistri kood 120274270, ehitusalune pind 128 m²;

1.4 mürgihoidla, Riikliku ehitisregistri kood 120274272, ehitusalune pind 102,7 m²;

1.5 kasvuhoone, Riikliku ehitisregistri kood 120274298, ehitusalune pind 601,4 m²;

1.6 kasvuhoone, Riikliku ehitisregistri kood 120274301, ehitusalune pind 601,4 m²;

1.7 kasvuhoone, Riikliku ehitisregistri kood 120274305, ehitusalune pind 601,4 m²;

1.8 kasvuhoone, Riikliku ehitisregistri kood 120274309, ehitusalune pind 601,4 m²;

1.9 masuudihoidla ja pumbajaam, Riikliku ehitisregistri kood 120274314, ehitusalune pind 625 m²;

1.10 katlamaja Riikliku ehitisregistri kood 120274755, ehitusalune pind 345 m².

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär