Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Vilja Savisaarele notariaalse kinkelepingu sõlmimiseks
Tallinna Linnavalitsus 22.02.2006 korraldus number 367
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. veebruar 2006 nr 367-k

 

 

Volituste andmine Vilja Savisaarele notariaalse kinkelepingu sõlmimiseks

 

 

 

Lähtudes Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 26 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 punktist 2, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktist 2, § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktist 11:

 

 

1. Volitada Põhja-Tallinna vanemat Vilja Savisaart alla kirjutama Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 19050901 kantud korteriomandi, mis koosneb 375/22843 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 78408:808:0019, elamu- ja ärimaa, asukohaga Tallinna linn, Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1, pindalaga 5068 m2 ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana korter nr 49/71 (plaanil nr 49/71), üldpinnaga 37,5 m2, notariaalsele kinkelepingule.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24.augusti 2005 korraldus nr 1550-k “Volituste andmine Sirje Potisepale notariaalse kinkelepingu sõlmimiseks“.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Ekaterina Khizhnyakile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär