Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 329
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 329-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punktide 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest

 

 

1. Anda parkimistasu soodustused korralduse lisas 1 nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas 2 nimetatud asutustele ja isikule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  15. veebruar 2006

korralduse nr 329-k 

 LISA 1   

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaja lõpp

1.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindel tänav

105.- kuu

(97%)

18

31.12.2006

2.

Tallinna Ettevõtlusamet

Kesklinn

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

3.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kesklinn

100.- kuu

(96%)

2

31.12.2006

4.

Tallinna Kommunaalamet

Kesklinn

100.- kuu

(96%)

4

31.12.2006

5.

Patendiamet

Kesklinn

625.- kuu
(75%)

1

31.12.2006

6.

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindel tänav

105.- kuu
(97%)

1

31.12.2006

7.

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2006

8.

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

100.- kuu

(96%)

1

31.12.2006

9.

Riigikantselei

Tallinn

Tasuta

4

31.12.2006

10.

Riigikantselei

Tallinn

875.- kuu

(75%)

2

31.12.2006

11.

Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium

Tallinn

875.- kuu

(75%)

1

31.12.2006

12.

Tallinna teenetemärgi kavaler Lydia Rahula

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2006

13.

Tallinna teenetemärgi kavaler Jüri Kuuskemaa

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2006

14.

Tallinna teenetemärgi kavaler Nikolai Kormaðov

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2006

 15.

Endine linnapea Ivi Eenmaa

Tallinn

Tasuta

1

 31.12.2006

16.

Endine linnavolikogu esimees Maret Maripuu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2006

17.

aktsiaselts MRP Linna Liinid

Kesklinn

625.- kuu

(75%)

1

31.12.2006

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  15. veebruar 2006

korralduse nr 329-k 

 LISA 2   

 

 

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuste ja täiendavate soodustuste mittesaajad

 

 

 

 

1.      Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

2.      Tallinna Linnateater

3.      Tallinna Elamumajandusamet

4.      Põhja-Tallinna Valitsus

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär