Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Pealinna Rahvuspargi loomiseks
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 321
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 321-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Pealinna Rahvuspargi loomiseks

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt soovist moodustada Pealinna Rahvuspark:

 

     

1. Moodustada Pealinna Rahvuspargi loomiseks ajutine komisjon.

2. Kinnitada Pealinna Rahvuspargi loomise ajutise komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:    Olga Sõtnik – Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:     Ain Valdmann – Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                 Tõnu Tuppits – Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

                                 Rein Ratas – Tallinna Linnavolikogu Keskkonnakomisjoni esimees;

                                 Ain Järve – Kadrioru Pargi juhataja;

Margus Kingisepp – Botaanikaaia direktor;

Liis Valk – Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra osakonna juhataja - linnaaednik

Tiina Tallinn – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt;

Henry Kuningas – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist;

Monika Vister – Lasnamäe Linnaosa Valitsuse heakorra ja haljastuse peaspetsialist;

Kalle Jõks – Pirita Linnaosa Valitsuse linnaosa vanema asetäitja;

Kaia Sarnet – Tallinna Kesklinna Valitsuse linnaosa vanema asetäitja;

                                 Jüri Lass – Siseministeeriumi planeeringuteosakonna juhataja kt;

                                 Ülle Harak – Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja kt;

                                 Tiina Napp – Harjumaa Keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist;

                                 Rene Ottesson – Mittetulundusühing Tallinna Linnuklubi;

                                 Lea Nilson – Mittetulundusühing Pirita Selts;        

                                 Ene Tomberg – Mittetulundusühing Lillepi Pargi Selts.      

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

4. Komisjoni tööd korraldab Keskkonnaamet.

5. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Komisjonil esitada oma töö esimene vahearuanne 21. juuni 2006 linnavalitsuse istungile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär