Linnavara valitseja muutmine (A.Weizenbergi tn 22, 26 ja 33)

Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 316

Redaktsiooni kehtivus 15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 316-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine  (A.Weizenbergi tn 22, 26 ja 33)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 2, 5, 14 ja 15:

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi aadressil A.Weizenbergi tn  22 asuva kinnistu, kinnistusregistriosa numbriga 131501 (hoonestatud), pindalaga 229 m²; A. Weizenbergi tn 26 asuva kinnistu kinnistusregistriosa numbriga 303301 (hoonestatud), pindalaga 966 m² ja A. Weizenbergi tn 33 asuva kinnistu, kinnistusregistriosa numbriga 131701 (hoonestatud), pindalaga 208 m².

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Elamumajandusametile ja  Tallinna Maa-ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär