Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (A.Weizenbergi tn 22, 26 ja 33)
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 316
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 316-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine  (A.Weizenbergi tn 22, 26 ja 33)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 2, 5, 14 ja 15:

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi aadressil A.Weizenbergi tn  22 asuva kinnistu, kinnistusregistriosa numbriga 131501 (hoonestatud), pindalaga 229 m²; A. Weizenbergi tn 26 asuva kinnistu kinnistusregistriosa numbriga 303301 (hoonestatud), pindalaga 966 m² ja A. Weizenbergi tn 33 asuva kinnistu, kinnistusregistriosa numbriga 131701 (hoonestatud), pindalaga 208 m².

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Elamumajandusametile ja  Tallinna Maa-ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär