Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Patarei tn 4/Kalasadama tn 3, Kalasadama tn 6, Kalaranna tn 8, Kalasadama tn 10/Kalaranna tn 6 kinnistute aadresside muutmine Põhja-Tallinna linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.02.2006 korraldus number 306
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. veebruar 2006 nr 306-k

 

 

Suur-Patarei tn 4 / Kalasadama tn 3, Kalasadama tn 6, Kalaranna tn 8, Kalasadama tn 10 / Kalaranna tn 6 kinnistute aadresside muutmine Põhja-Tallinna linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kehtestatud Tallinna linna heakorra eeskirja punkti 12.3, Tallinna Linnavalitsuse 19. juuni 2002 määruse nr 69 “Tänavanime muutmine ning tänava leviala muutmine Põhja-Tallinnas“ punkti 1 alusel:

 

 

1. Muuta kinnistute aadressid alljärgnevalt:

1.1  senine aadress – Suur-Patarei tn 4 / Kalasadama tn 3

       katastritunnus – 78408:801:1220

       kinnistusregistri registriosa – 479501

       uus aadress – Suur-Patarei tn 4 / Võrgu tn 3

1.2  senine aadress – Kalasadama tn 6

katastritunnus – 78408:801:1050

kinnistusregistri registriosa – 351701

uus aadress – Võrgu tn 6

1.3  senine aadress – Kalaranna tn 8

katastritunnus – 78408:801:2290

kinnistusregistri registriosa – 2004901

uus aadress – Võrgu tn 8

1.4  senine aadress – Kalasadama tn 10 / Kalaranna tn 6

katastritunnus – 78408:801:0020

kinnistusregistri registriosad – 5425201, 5425301, 5425401, 5425501, 5425601, 5425701, 5425801, 5425901, 5426001, 5426101, 5426201

uus aadress – Võrgu tn 10

 

2. Hoonete omanikel paigaldada uue aadressi numbrimärgid 30. märtsiks 2006.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Põhja‑Tallinna Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Harjumaa Päästeteenistusele, MEREKODU OÜ‑le, Aktsiaseltsile MASEKONORD, Osaühingule Reval Estate, OÜ‑le Omega Shipping, Aktsiaseltsile Hansa Liising Eesti, Caroline Helen Brightile, Krista Ebrukile, Annemari Laidole, Sirle Mauritsale, Carl-Erik Johannes Sundbladile, Toomas Aagile, Jukka-Pekka Leskinenile, Anne Sarvele, Eha Tautsile ja Asta Varikule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär