Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 40
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

OTSUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

 

 

 

1. Teha Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada hasartmänguseaduse muutmine eesmärgiga:

1.1 anda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogule õigus kehtestada oma haldusterritooriumil piirkonnad, kus hasartmängu mängukohtade avamine (hasartmängude korraldamine) on keelatud;

1.2 lugeda hasartmänguks ka selline mäng mänguautomaadil, kus ainsaks võiduks on uus mäng samal mänguautomaadil.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada linnavolikogu otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees