Tallinna teenetemärgi andmine

Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 39

Redaktsiooni kehtivus 09.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9.veebruar 2006 nr 39

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lg 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2006. aastal järgmistele isikutele:

Milvi Aaslaid

– vabatahtlik Tallinna kodutute inimeste aitaja;

Andres Ellamaa

– tunnustatud arst, teenekas arstiabi osutaja ja tervishoiu korraldaja;

Mati Heidmets

– Tallinna Ülikooli rektor, Tallinna ülikooliliikumise hoogustaja;

Tauno Kangro

– tunnustatud skulptor, Tallinna linnaruumi väärtustavate skulptuuride looja;

Kaljo Kiisk

– Tallinna filmielu arendaja ja näitekunsti elavdaja;

Ants Lahe

– kauaaegne tunnustatud trollijuht;

Andres Lutsar

– teenekas treener ja judo propageerija;

Merike Martinson

– tunnustatud lastearst ja Tallinna Lastehaigla kauaaegne juht;

Leonid Mihhailov

– omavalitsustegelane ja ühiskondliku elu edendaja;

Linnar Priimägi

– tunnustatud kultuuriloolane, õppejõud ning reklaami- ja mainekujunduse ekspert;

Ilve-Teisi Remmel

– teenekas õendusabi korraldaja Tallinnas;

Sulev Roosma

– Tallinna linnamajanduse arendaja, Tallinna rannaalade ja Pirita jõe ning Harku ja Ülemiste järve vesikonna seire, kasutamise ja kaitsmise korraldaja;

Erik Terk

– tunnustatud koostööpartner Tallinna linnaorganisatsioonile vajalike uuringute ja analüüside teostamisel;

Riho Rõõmus

– Tallinna lauluväljaku kui rahvusliku sümboli arendaja;

Mati Songisepp

– Tallinna liikluse pikaajaline korraldaja;

Hirvo Surva

– tunnustatud dirigent ja koorikultuuri edendaja;

Heino Uuetalu

– Tallinna vanalinna kultuurimälestiste restaureerimiskontseptsioonide ja tehniliste lahenduste väljatöötaja;

Lembit Valt

– tunnustatud teadlane ja õppejõud, olulise teaduslik-teoreetilise panuse andja Tallinna linnale vajalike uuringute ja analüüside teostamisel;

Marika Valk

– Tallinna kunstielu kujundaja ja elavdaja, Eesti Kunstimuuseumi uue multifunktsionaalse hoone - KUMU rajamise eestvedaja.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees