Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
09.02.2006- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna teenetemärgi andmine
Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 39
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9.veebruar 2006 nr 39

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lg 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2006. aastal järgmistele isikutele:

Milvi Aaslaid

– vabatahtlik Tallinna kodutute inimeste aitaja;

Andres Ellamaa

– tunnustatud arst, teenekas arstiabi osutaja ja tervishoiu korraldaja;

Mati Heidmets

– Tallinna Ülikooli rektor, Tallinna ülikooliliikumise hoogustaja;

Tauno Kangro

– tunnustatud skulptor, Tallinna linnaruumi väärtustavate skulptuuride looja;

Kaljo Kiisk

– Tallinna filmielu arendaja ja näitekunsti elavdaja;

Ants Lahe

– kauaaegne tunnustatud trollijuht;

Andres Lutsar

– teenekas treener ja judo propageerija;

Merike Martinson

– tunnustatud lastearst ja Tallinna Lastehaigla kauaaegne juht;

Leonid Mihhailov

– omavalitsustegelane ja ühiskondliku elu edendaja;

Linnar Priimägi

– tunnustatud kultuuriloolane, õppejõud ning reklaami- ja mainekujunduse ekspert;

Ilve-Teisi Remmel

– teenekas õendusabi korraldaja Tallinnas;

Sulev Roosma

– Tallinna linnamajanduse arendaja, Tallinna rannaalade ja Pirita jõe ning Harku ja Ülemiste järve vesikonna seire, kasutamise ja kaitsmise korraldaja;

Erik Terk

– tunnustatud koostööpartner Tallinna linnaorganisatsioonile vajalike uuringute ja analüüside teostamisel;

Riho Rõõmus

– Tallinna lauluväljaku kui rahvusliku sümboli arendaja;

Mati Songisepp

– Tallinna liikluse pikaajaline korraldaja;

Hirvo Surva

– tunnustatud dirigent ja koorikultuuri edendaja;

Heino Uuetalu

– Tallinna vanalinna kultuurimälestiste restaureerimiskontseptsioonide ja tehniliste lahenduste väljatöötaja;

Lembit Valt

– tunnustatud teadlane ja õppejõud, olulise teaduslik-teoreetilise panuse andja Tallinna linnale vajalike uuringute ja analüüside teostamisel;

Marika Valk

– Tallinna kunstielu kujundaja ja elavdaja, Eesti Kunstimuuseumi uue multifunktsionaalse hoone - KUMU rajamise eestvedaja.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees