Tallinna vapimärgi andmine

Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus number 38

Redaktsiooni kehtivus 09.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

9. veebruar 2006 nr 38

 

 

 

 

Tallinna vapimärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 12 lg 5 ja lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk Lennart Merile.

2. Anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk Mati Hindile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Lennart Merile ja Mati Hindile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees