Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Täienduskoolituse toetuse (stipendiumi) ja praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 256
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 256-k

 

 

Täiendkoolituse toetuse (stipendiumi) ja praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määrusega nr 27 kehtestatud Ettevõttele olulise spetsialisti täiendkoolituse toetuse (stipendiumi) taotlemise ja menetlemise korraga ja Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja menetlemise korraga:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. mai 2002 korraldusega nr 1352-k moodustatud täiendkoolituse toetuse (stipendiumi) ja praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1  arvata komisjoni koosseisust välja Riho Vilberg, Ruslana Veber, Ülo Tuulik ja Kaire Liiv;

1.2  kinnitada komisjoni koosseisu:

            Svetlana Kozlova          Tallinna Linnavolikogu liige;

            Kaja Laanmäe              Tallinna Linnavolikogu liige;

            Jaak Vihmand               Tallinna Linnavolikogu liige;

            Sirje Murre                   Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Riho Vilbergile, Ruslana Veberile, Ülo Tuulikule, Kaire Liivile, Svetlana Kozlovale, Kaja Laanmäele, Jaak Vihmandile ja Sirje Murrele.

 

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär