Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja -ettepanekute lävivaatamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 253
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2006 - 25.04.2007

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 253-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja –ettepanekute läbivaatamiseks)

 

 

 

Tallinna põhimääruse 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna linna ja ülikoolide vaheliste koostööküsimuste ja –ettepanekute läbivaatamiseks.

2. Kinnitada komisjon koosseisus:

Esimees:           Kaia Jäppinen              Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Toomas Sepp              Tallinna linnasekretär;

                        Urmas Hallika              Tallinna Linnakantselei arendusdirektor;

                        Marika Lepikult           Tallinna Linnakantselei personalidirektor;

                        Andres Pajula              Tallinna Haridusameti juhataja.

3. Komisjonil on õigus vajadusel oma tegevusse kaasata ülikoolide ja linna ametiasutuste esindajaid.

4. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsusele vastavalt vajadusele, kuid hiljemalt 6. detsembriks 2006.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär