Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna Ülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu ettevalmistamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 252
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 252-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna Ülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu ettevalmistamiseks)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2005 korraldusega nr 417-k Tallinna Ülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu ettevalmistamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 2. märtsi 2005 korraldus nr 417-k „Ajutise komisnoni moodustamine“;

2.2 30. märtsi 2005 korraldus nr 574-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Toomas Sepale, Urmas Hallikale, Marika Lepikultile ning Andres Pajulale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär