Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 251
Kehtetuks tunnistamine:21.03.2007
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2006 - ...

KEHTETU:

Tlv k 21.03.2007 nr 494

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 251-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel ja tulenevalt vajadusest tunnustada Tallinn–Euroopa kultuuripealinn 2011 raames toimuva Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursil osalejaid:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna koolieelsete lasteasutuste laste ning üldharidus- ja huvialakoolide õpilaste ideekonkursi preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2. Kinnitada ajutise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Mai Vöörmann Tallinn–Euroopa kultuuripealinn 2011 projektijuht;

Viivi Lokk                    Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna juhataja;

Marika Pettai                Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna vanemspetsialist.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmena osalema:

    Peeter Rebane                      Tallinn–Euroopa kultuuripealinn 2011 projektijuht.

    Maimu Berg             Eesti Kirjanike Liit

    Indrek Pertelson                   Eesti Judoliit

 

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Haridusamet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse 29. märtsi 2006 istungile.

5. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär