Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 250
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2006 - 20.12.2006

KEHTETU:

Tlv k 20.12.2006 nr 2568

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 250-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti põhimääruse punktiga 2.1.11 ja tulenevalt Tallinna kandideerimisest Euroopa Kultuuripealinna 2011  tiitlile:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna (linnamüüri ja Laia tänava vahelise ala, Tornide väljaku, Schnelli tiigi ja Hirvepargi ala) arengukava väljatöötamiseks.

2.  Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:   Boris Dubovik    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna  juhataja;

Sekretär:   Helene Tedre      Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist;

Liikmed:  Kairi Teniste        Tallinna Ettevõtlusameti juhataja;

                Urmas Oolup       Tallinna Linnaarhiivi juhataja;

    Endrik Mänd       Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor;

                Marek Jürgenson  Tallinna Kesklinna vanem;

                Jüri Lump              Tallinna  Kesklinna vanema asetäitja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

Aseesimees:  Tiina Mägi          Tallinna Noorteklubi  KODULINN juhataja;

                     Raivo Põldmaa    Tallinna Linnateatri direktor;

                     Lemmi Jõe           Eesti Loodusmuuseumi direktor.

4. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

5. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär