Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Komisjoni moodustamine eurole ülemineku ettevalmistamiseks
Tallinna Linnavalitsus 08.02.2006 korraldus number 249
Redaktsiooni kehtivus: - 27.04.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.04.2011 nr 709

REDAKTSIOON:

Tlv k 27.01.2010 nr 117

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. veebruar 2006 nr 249-k

 

 

Komisjoni moodustamine eurole ülemineku ettevalmistamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse  § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon eurole ülemineku ettevalmistamiseks  ja kinnitada komisjoni koosseis järgnevalt:

komisjoni esimees:

 

 

Taavi Aas                                Tallinna abilinnapea;

 

 

komisjoni liikmed:     

 

 

Eha Võrk                                Tallinna abilinnapea;

 

 

Jüri Pihl                                   Tallinna abilinnapea

 

 

Toomas Sepp                          Tallinna linnasekretär;

 

 

Katrin Kendra             linna finantsdirektor;

 

 

Tiina Kitsing                             Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja;

 

 

Angelika Kallakmaa-Kapsta     Tallinna Linnakantsselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna halduskorralduse büroo vanemspetsialist;

 

 

Väino Olev                               linna infotehnoloogia direktor;

 

 

Kaarel-Mati Halla                    linna arendusdirektor;

 

 

Aave Jürgen                            Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

 

 

Marek Jürgenson                     Tallinna linnapea nõunik

 

(Tlv k 27.01.2010 nr 117)

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnakantselei.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär