Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Põhja-Tallinnas Kolde pst haljasala rajatised)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 201
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr  201-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Põhja-Tallinnas  Kolde pst haljasala rajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Kolde puiestee lõigus Sõle tänav – Ristiku tänav haljasala rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006

korralduse nr 201-k      

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kolde pst haljasala rajatised

 

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Kolde pst haljasala rekonstrueerimine

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Asfaltbetoonist kõnnitee 

1460

203179,92

2

Pingitaskud

tk

6

6290,40

3

Haljastus

540

29669,72

 

Kokku põhivara:

 

 

239140,04

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

4

Metallist seljatoega istepingid koos prügiurnidega

tk

7

73388,00

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

73388,00

 

Kokku põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

312528,04

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär