Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Mustamäe linnaosas pargirajatised ja prügikonteinerite hoiumajad)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 200
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 200-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Mustamäe linnaosas pargirajatised ja  prügikonteinerite hoiumajad)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17 :

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Parditiigi ja Männipargi rajatised ning prügikonteinerite hoiumajad vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006

korralduse nr 200-k      

LISA

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Parditiigi ja Männipargi rajatised ning prügikonteinerite hoiumajad

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

I

Parditiigi põhivara

 

 

 

 

Tiik ja tugimüür

 

 

 

1

Tiik 

kompl.

1

2063153,69

2

Tugimüür

m

150

1990329,73

3

Veetaseme regulaator

tk

1

91371,21

 

Kokku:

 

 

4 144 854,63

 

Sadeveetorustik

 

 

 

4

Sadeveetorustik OSK-1 ja RK-1 vahelisel lõigul

m

83

203652,33

5

Sadeveetorustik OSK-9 ja RK-1 vahelisel lõigul

m

8

28313,20

6

Perspektiivne sadeveetorustik

m

65

196350,95

 

Kokku:

 

 

428 316,48

 

Teed

 

 

 

7

Betoonkivist  kõnnitee

343

191196,71

 

Kokku:

 

 

191 196,71

 

Skulptuuri alus

 

 

 

8

Skulptuuri alus

tk

1

39839,20

 

Kokku:

 

 

39 839,20

 

Kokku Parditiigi põhivara maksumus:

 

 

4 804 207,02

II 

Männipark

 

 

 

1

Eelprojekt ja põhiprojekt

tk

2

270 857,82

Teed

2

Asfaltkattega kergteed TAB 8 II

3200

449133,72

3

Kõnnitee äärekivi

m

443

159191,36

4

Poorne asfaltbetoon  PAB 16 II   (liikluslinnak)

1100

325350,46

5

Graniitsõelmetest teed

430

53701,83

Kokku teed:

987 377,37

Haljastus

6

Haljastus

4350

172114,78

Kokku haljastus:

172 114,78

 

Männipark kokku:

 

 

1 430 349,97

 

Kokku Parditiigi ja Männipargi rajatised:

 

 

6 234 556,99

III 

Prügikonteinerite hoiumajad

 

 

 

 

E. Vilde  tee 132/134

 

 

 

1

Hoiumaja

tk

1

57365,00

 

E. Vilde tee 121

 

 

 

2

Hoiumaja

tk

1

57365,00

 

E. Vilde tee 121b

 

 

 

3

Hoiumaja

tk

1

57365,00

 

Mustamäe tee 165

 

 

 

4

Hoiumaja

tk

1

57365,00

 

Mustamäe tee 169

 

 

 

5

Hoiumaja

tk

1

57364,99

 

Mustamäe tee 175

 

 

 

6

Hoiumaja

tk

1

57364,99

 

Sõpruse  pst  233

 

 

 

7

Hoiumaja

tk

1

57364,99

 

Kokku prügikonteinerite hoiumajad:

 

 

401 554,97

 

Kokku üleantava vara maksumus:

 

 

6 636 111,96

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär