Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Pargirajatised Haabersti linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 199
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 199-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Pargirajatised Haabersti linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud pargirajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006

korralduse nr 199-k      

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad pargirajatised

 

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

 

Kakumäe rannapark

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

Lastemänguväljakud, spordiplatsid

 

 

 

 

1

Korvpalliplats  sh

540

171157,59

 

 

korvpalli laud  koos rõnga ja võrguga

tk.

2

23962,23

 

2

Võrkpalliplatsid (2 platsi)   sh

572

25182,57

 

 

immutatud ümarpuidust  postid võrkpalli väljakul

m

12

5032,32

 

3

Lastemänguväljakud   sh

510

204968,49

 

 

kompleks HAGS 144 123 "Tres"

tk.

1

92708,96

 

 

kompleks HAGS 150 030 "Multipondo"

tk.

1

20399,76

 

 

karussell HAGS 151 155

tk.

1

23633,03

 

 

pöörlev kaalukiik HAGS 150 080 "Mobilus"

tk.

1

51976,52

 

 

Kokku mänguväljakud ja platsid:

 

 

401308,65

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Väikevormid

 

 

 

 

1

Pargiprügikastid 1000L

tk.

11

186311,16

 

2

Pargiprügikastid  200L

tk.

3

15516,32

 

3

Jalgrattahoidjad

tk.

29

72653,08

 

 

Kokku väikevormid ja väheväärtuslik vara:

 

 

274480,56

 

 

Kokku rannapargi põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

675789,21

 

 

Õismäe tiik

 

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

 

Projekt

 

 

 

 

1

Õismäe tiigi ümbruse pargiala eskiis- ja põhiprojekt

tk

1

165163,34

 

 

Terviserada

 

 

 

 

2

Koorepuru kattega terviserada

890

35456,89

 

3

Koerte jalutusplats

tk

1

80160,66

 

 

Kokku terviserada:

 

 

115617,55

 

 

Õismäe tiigi rajatised kokku:

 

 

280780,89

 

 

Kokku Haabersti linnaosa objektide maksumus:

 

 

956570,10

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär