Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Kesklinna pargirajatised)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 198
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 198-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kesklinna pargirajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Tuvi tänava pargi, Politseiaia ning Viruvärava mäe (Musumäe) rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  1. veebruari 2006

korralduse nr  198-k     

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Tuvi tänava pargi, Politseiaia ja Viruvärava mäe (Musumäe) rajatised

 

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

I

Tuvi tänava park

 

 

 

 

Pargi teede ehitamine 2005

 

 

 

1

Graniitsõelmetest kattega teed

1600

197518,56

2

Muru

11600

307076,36

 

Kokku:

 

 

504 594,92

 

Mullatööd 2003

 

 

 

1

Pinnasest aluskiht

15020

344125,76

 

Kokku:

 

 

344 125,76

 

Veevarustus ja kanalisatsioon 2003

 

 

 

1

Veetorustik

m

253

119416,00

2

Kaevud

tk

4

28320,00

3

Kanalitorustik

m

125

118000,00

4

Kanalikaevud

tk

5

23600,00

5

Drenaaž

m

58

34220,00

 

Kokku:

 

 

323 556,00

 

Teetööd 2003

 

 

 

1

Dreeniv alus kruusliivast

406

94857,84

2

Betoonääris

m

759

128969,28

3

Paekillustikust alus

971

51633,26

 

Kokku:

 

 

275 460,38

 

Kokku Tuvi tänava pargi maksumus:

 

 

1 447 737,06

II

Politseiaia põhivara

 

 

 

 

Paekivimüür

 

 

 

1

Tugimüür

m

38

49597,06

 

Kokku:

 

 

49 597,06

 

Kivisillutised

 

 

 

1

Kiltkivist servakatteplaat

m

68

124969,28

2

Kiltkivist servakatteplaat

m

210

218905,92

3

Vertikaalpindade katteplaat kiltkivist

44

63260,46

4

Vabakujuline kiltkivist plaat

75

46097,10

5

Lastemänguväljak

kompl.

1

144763,07

 

Kokku:

 

 

597 995,83

 

Pargiteed

 

 

 

1

Olemasolevate pargiteede asfalteerimine

2920

533952,02

2

Uued asfaltkattega pargiteed

720

189723,50

3

Kõnnitee äärekivi

m

2350

436081,98

4

Kartaanokivist teed

920

403491,26

5

Kloostrikivist teed

480

223175,00

6

Kiltkivikatend

92

127244,39

7

Hallist täringukivist katend

98

89109,18

8

Äravoolurestid "Hauraton"

m

10

8115,45

 

Kokku:

 

 

2 010 892,78

 

Teed

 

 

 

1

Graniitsõelmetest pargiteed

200

57 538,29

 

Haljastus

 

 

 

1

Taimekast

kompl.

1

159469,92

2

Muru

6019

327710,97

3

Püramiidtammed koos istutuskastidega

tk.

12

85395,33

 

Kokku teed ja haljastus:

 

 

630 114,51

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

 

Väikevormid

 

 

 

1

Istepingid

tk

30

175360,62

2

Prügiurnid

tk

21

64948,38

3

Metallvõrkaed

m

180

44313,35

4

Pargipingid

tk.

8

23015,53

 

Kokku väikevormid:

 

 

307637,88

 

Kokku Politseiaia maksumus:

 

 

3 596 238,06

III

Viruvärava mäe (Musumäe) põhivara

 

 

 

 

Teed

 

 

 

1

Hallidest graniitsõelmetest teekate

600

50323,20

2

Hallist täringukivist betoonalusel renn

m

123

63831,83

3

Uus betoonäärekivi 

m

105

31294,74

4

Kõnnitee hallist täringukivist  (trepiga külgnev)

131,6

124017,33

5

Kõnnitee hallidest graniitsõelmetest

530

27719,70

6

Munakivisillutis

4

1383,89

 

Kokku:

 

 

298 570,69

 

Tugimüürid

 

 

 

1

Pärnu mnt poolne tugimüür (kõrgemaks ladumine)

m

60

141209,00

2

Viru tn. poolse tugimüüri katteplaadid

m

18

50952,24

 

Kokku:

 

 

192 161,24

 

Suveteatri ovaal ja tugimüür

 

 

 

1

Ovaali paeplaat 700x400x80

152

142221,74

2

Ovaali ääris

m

56

20117,75

3

Ovaali tugimüüri katteplaat

m

26

19929,04

 

Kokku:

 

 

182 268,53

 

Elektrivarustus

 

 

 

1

Suveteatri elektrivarustuse toitepunkt kaablitega

kompl

1

20129,28

 

Kokku:

 

 

20 129,28

 

Tugimüürid

 

 

 

1

Ristikord paekivi katteplaat(( Pärnu mnt poolne)

m

60

77826,93

2

Paekivi katteplaat ( Pärnu mnt poolne )

m

60

38931,29

3

Muldvalge paekivi katteplaat (Valli tn parkla poolne)

m

32,5

22013,25

4

Tulikord paekivi katteplaat (Valli tn poolne)

m

60

41132,93

5

Laksupunane paekivi katteplaat (Viru tn torni trepid)

m

20

13769,69

6

Vanad katteplaadid (Viru tn kioskite tagune tugimüür)

m

10

1887,12

7

Müüritise vuugid

270

66730,65

8

Müür  (Viru tn tornide taga)

1,5

5504,10

9

Umbkaevud

tk

3

12863,87

10

Paeplaatide korrosioonikiht

170

15915,76

 

Kokku:

 

 

296 575,59

 

Pärnu mnt poolne pandus

 

 

 

1

Betoonist renn koos metallist katteplaadiga

m

9

17455,86

 

Kokku:

 

 

17 455,86

 

Viru tänava kioskite müüritagune ala

 

 

 

1

Kasutatud paeplaadid ( kioskite tagaseina äärde)

48

11825,95

2

Betoonääris kioskite tagusele alale

m

42

8089,45

3

Rullmaterjalist hüdroisolatsioon

78

10794,33

4

Lisa trepiaste (Viruvärava torni ülemisele trepile)

tk

1

5221,04

5

Trepimademe plaadid (Viruvärava torni trepimade)

18

6491,69

 

Kokku:

 

 

42 422,46

 

Haljastus

 

 

 

1

Muru  koos kasvupinnasega

42

90876,71

2

Siidmuru (Viru tn poolne külg)

115

12056,60

3

Greenfields erosiooni tõkkematt ( Pärnu mnt poolne nõlv)

80

8387,20

4

Puukoore kate

205

15528,11

5

Taastatud haljastus

250

12371,12

 

Kokku:

 

 

139 219,74

 

Istutused

 

 

 

1

Hõlmikpuu

tk.

900

943,56

2

Tömbileheline viirpuu

tk.

350

1100,82

3

Suure läätspuu kultivar "Pendula"

tk.

410

429,84

4

Kukerpuu "Atropurpurea"

tk.

80

4193,60

5

Looklev forsüütia

tk.

115

4219,81

6

Harilik sirel

tk.

105

1981,48

7

Aedhortensia

tk.

140

3962,95

8

Harilik kukerpuu

tk.

70

1687,93

9

Harilik pukspuu

tk.

525

57793,05

10

Harilik taralõng

tk.

110

10148,50

11

Võnk-pärgenelas

tk.

85

12119,50

12

Värd ebajasmiin

tk.

95

2987,94

13

Dammeri tuhkpuu

tk.

105

8806,56

14

Kukerpuu "Green Carpet"

tk.

95

6971,86

15

Kaunis veigela "Nana Variegata"

tk.

170

5346,84

16

Kaunis veigela "Middendorfi"

tk.

120

3145,20

17

Kaunis veigela "Weigela florida"

tk.

120

1887,12

18

Värd forsüütia

tk.

105

2201,64

19

Kukerpuu "Kelleriis"

tk.

135

9907,38

20

Kollaseleheline ebajasmiin "Aureus"

tk.

140

5871,04

21

Nipponi enelas "White Carpet"

tk.

105

3852,87

22

Kevadised sibullilled, Pärnu mnt poolne nõlv

tk.

11

17298,60

 

Kokku:

 

 

166 858,09

 

Kokku põhivara:

 

 

1 355 661,48

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

 

Väikevormid

 

 

 

1

Istepink (Oslo 1601)

tk.

7

123396,68

2

Prügikast Alfa-Eco maaalune, ilma puitosata 1001

tk.

1

28306,80

3

Prügikast (Dambis Eesti OÜ, 301 must)

tk.

5

53992,60

5

Ungrukivist infotahvlid

tk.

2

12667,73

 

Kokku väikevormid:

 

 

218 363,81

 

Põhivara ja väheväärtuslik kokku:

 

 

1 574 025,29

 

Kokku 3 pargi maksumus:

 

 

6 618 000,40

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär