Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Kristiine linnaosas Löwenruh pargirajatised)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 197
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 197-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kristiine linnaosas Löwenruh pargirajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Löwenruh pargirajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  1. veebruari 2006

korralduse nr 197-k      

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Löwenruh pargirajatised

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Põhivara

 

 

 

1

Linnu tee sissevoolutorustiku plasttoru

m

555,9

250106,30

2

Plasttoru d=560

m

5

24993,86

3

Kaev KR-8/1.0P

tk.

1

22855,12

4

Kaev KR-9/1.2B

tk.

1

23536,58

5

Kaev KK10/1.B

tk.

1

22813,18

6

Jääkelder

kompl.

1

194016,90

7

Muru

1073

42747,47

 

Kokku põhivara:

 

 

581 069,41

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär