Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Lasnamäe linnaosas Kivila tn 5H pargirajatised)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 196
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 196-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Lasnamäe linnaosas Kivila tn 5H pargirajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud pargirajatised aadressil Kivila tn 5H  vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  1. veebruari 2006

korralduse nr 196-k      

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kivila tn 5H pargirajatised

 

Jrk. nr

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Põhivara

 

 

 

 

Teed

 

 

 

1

Asfaltbetoon kattega tee 

2100

453802,89

2

Asfaltbetoon kattega kõnnitee 

206

66918,50

3

Graniitsõelmetest kattega tee

2562

563950,09

4

Betoonist äärekivi

m

2692

366898,06

5

Kõnnitee äärekivi

m

45

14686,50

 

Kokku:

 

 

1466256,04

 

Haljastus

 

 

 

6

Muru

17862

851148,46

7

Kommunikatsioonikaev

tk.

1

7949,25

8

Veetrassi kaevuluugid

tk.

3

1572,60

9

Soojustrassi kaevuluugid

tk.

13

6814,60

10

Drenaažiluugid

tk.

23

9645,28

11

Sidekanalisatsiooni luugid

tk.

2

2096,80

 

Kokku:

 

 

879226,99

 

Puud ja põõsad

 

 

 

 

Puud:

 

 

 

12

Suureleheline pärn

tk.

8

16103,42

13

Arukask

tk.

61

90812,41

14

Harilik pihlakas

tk.

5

6290,40

15

Harilik vaher "Schwedleri"

tk.

8

16271,17

16

Harilik vaher

tk.

1

2033,90

17

Mägimänd

tk.

68

18535,71

 

Põõsad:

 

 

 

18

Verev kontpuu

tk.

205

20202,67

19

Kontpuu "Spaethii"

tk.

37

5004,01

20

Nipponi enelas

tk.

36

3547,79

21

Tuhkur enelas

tk.

54

5321,68

22

Võnk-pärgenelas

tk.

72

7095,57

 

Kokku:

 

 

191218,73

 

Põhivara kokku:

 

 

2 536 701,76

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

23

Pink HAGS BRAHELLA seljatoega

tk.

36

132098,40

24

Pink HAGS BRAHELLA seljatoeta

tk.

18

49065,12

25

Prügikast  30 L

tk.

29

88170,44

26

Koerte prügikast 60 L

tk.

7

34492,36

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

303 826,32

 

Kokku põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

2 840 528,08

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär