Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Nõmme linnaosas Glehni rahula pargirajatised)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 195
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 195-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Nõmme linnaosas Glehni rahula pargirajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Glehni rahula pargirajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006

korralduse nr 195-k      

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Glehni rahula pargirajatised

 

Jrk. nr

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Põhivara

 

 

 

 

Tiigid, kraavid, haljastus

 

 

 

1

Tiigid ja kraavid

1870

234841,60

2

Tiigi kivist kaldakindlustus

1820

220216,42

3

Tiigi  kalda kindlustus muruvaibaga

584

67554,70

4

Tiigi  kalda kindlustus geotekstiiliga

48

31565,23

5

Graniitplokkidest   sillad

tk

4

81565,52

6

Lõhestatud graniitplokkidest trepiastmed

tk

12

46989,29

7

Haljastus

400

20129,28

 

Kokku:

 

 

702 862,04

 

Pargi teed

 

 

 

8

Asfaltbetoonist  tee koos projektiga

235

134008,59

9

Betoonist äärekivi

m

231

47225,18

10

Graniitsõelmetest teed ( koos lehtmetallist äärisega)

112

64327,73

11

Punasest täringukivist pargitee

44

65411,77

12

Munakivisillutis

4

2189,06

 

Kokku:

 

 

313 162,33

 

Väikevormid

 

 

 

13

Kiviaed lõhestatud graniitkividest

m

60

95739,89

14

Metallaed  koos betoonist sokliga

m

44

112233,32

15

Hauamonument

tk

1

132937,11

 

Kokku:

 

 

340 910,32

 

Põhivara kokku:

 

 

1 356 934,69

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

16

Istepingid

tk

6

77151,76

17

Prügikastid

tk

3

23463,19

18

Infostend

tk

1

17088,92

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

117 703,87

 

Kokku põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

1 474 638,56

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär