Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tallinna kultuuritegu 2005 preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 01.02.2006 korraldus number 192
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. veebruar 2006 nr 192-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 501
lõike 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005 korraldusega nr 2435-k “Tallinna kultuuritegu 2005“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2005 korraldus nr 2435-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Külli Holstingule, Mai Vöörmannile, Ene Vohule, Hardi Volmerile, Jaanus Rohumaale, Karin Hallas-Murulale, Kaarel Tarandile ja Marje Lohuarule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär