Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine välisrahastusega projektis "Energiat säästev ühiskond Euroopa linnades- SECURE" ("Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe"-SECURE) ja volituste andmine Keskkonnaameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 5
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2006 - ...

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26.jaanuar 2006 nr 5

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis “Energiat säästev ühiskond Euroopa linnades- SECURE“ (“Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe“-SECURE) ja volituste andmine Keskkonnaameti juhatajale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8, § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kinnitatud Välisrahastusega projektides osalemise korra punkti 4.5 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina välisrahastusega projektis “Energiat säästev ühiskond Euroopa linnades“ (“Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe“-SECURE).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Keskkonnaamet (registrikood 75032325, aadress: Harju 13, 10130 Tallinn);

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits.

3. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Tõnu Tuppitsat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele ja koostöölepingule.

4. Projekti “Energiat säästev ühiskond Euroopa linnades“ (“Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe“-SECURE) Tallinna poolne rahastamine toimub mitterahalise ja rahalise panusena. Linnapoolne rahaline panus kokku summas 19 230 EUR kaetakse kolme aasta jooksul Tallinna linna eelarves Keskkonnaametile selleks keskkonnaprogrammide real ettenähtud vahendite arvelt“.

5. Tallinna Keskkonnaametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees