Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 20.12.2004 nr 55
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tlv k 10.05.2006 nr 954
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine välisrahastusega projektis "Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks" ja volituse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 6
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 6

 

 

Osalemine välisrahastusega projektis “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks“  ja volituse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrusega nr 55 kehtestatud Välisrahastusega projektides osalemise korra punkti 4.5 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

 

o t s u s t a b:

1. Osaleda juhtpartnerina välisrahastusega projektis “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti:

2.1 hoidjaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, registrikood 75014965, kontaktaadress Narva mnt 11d, 10151 Tallinn;

2.2 vastutavaks esindajaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.

3.  Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti Tallinna linna poolse kaasrahastamisega kokku summas 485 001 krooni, sh 2006. aastal summas 243 046 krooni, 2007. aastal 213 687 krooni ja 2008. aastal 28 268 krooni. Nimetatud summad nähakse ette Tallinna linna eelarves vastavalt otsuse lisale.

5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees