Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 määrus number 4
Jõustumine:01.02.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 4

 

 

Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna põhimääruse § 29 lõike 1 punkti 4 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ lisas 1 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis“ punktis 1 “Tallinna Linnavolikogu Kantselei“ tehakse järgmised muudatused:

1) kustutada kontrolli- ja analüüsiosakonna juhataja - kontrollinõuniku ametikoht (teenistuja põhigrupp – juht);

2) moodustada kontrollinõuniku ametikoht (teenistuja põhigrupp – nõunik);

3) nimetada kontrolli- ja analüüsiosakond ümber kontrollitalituseks;

4) nimetada auditi juhtivspetsialisti ametikoht ümber juhtivspetsialisti ametikohaks (teenistuja põhigrupp – vanemametnik);

5) nimetada kolm auditi peaspetsialisti ametikohta ümber peaspetsialisti ametikohtadeks (teenistuja põhigrupp – vanemametnik).

§ 2. Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruse nr 60 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ lisa 3 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2006. aastal“ punktis 1.2.1 lisatakse pärast ametinimetust “Linnavolikogu nõunik“ ametinimetus “Linnavolikogu kontrollinõunik“ palgaastmega A10 – A15 kuupalgamääraga 10 400 – 17 700 krooni.

§ 3. Määrus jõustub 1. veebruaril 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees