Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta võõrandamine (Vene tn 24, Liivalaia tn 38, Raudtee tn 49/Tähe tn 2 ja Rahu tn 2)
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus number 24
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2006 - ...

 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2006 nr 24

 

 

Linnavara tasuta võõrandamine (Vene tn 24, Liivalaia tn 38, Raudtee tn 49/Tähe tn 2 ja Rahu tn 2)

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punktist 3, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 3.3, 7, 10.1, 14 ja 21.1, tulenevalt Eesti Vabariigi ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahel 04. oktoobril 2002 sõlmitud kavatsuste protokollist ja Eesti Vabariigi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahel 04. oktoobril 2002 sõlmitud kavatsuste protokollist, Siseministeeriumi taotlusest ning linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda tasuta üle riigi omandisse ja Siseministeeriumi valitsemisele Tallinna linnale kuuluvad järgmised ehitised:

1.1 Vene tn 24 asuv kirikuhoone (Tallinna Püha Nikolause kirik), Riikliku ehitisregistri kood 101043373;

1.2 Liivalaia tn 38 asuv kirikuhoone (Tallinna Jumalaema Sündimise kirik), Riikliku ehitisregistri kood 120283155;

1.3 Raudtee tn 49/Tähe tn 2 asuvad kirikuhoone (Ristija Johannese kirik), Riikliku ehitisregistri kood 101009373 ja majandushoone, Riikliku ehitisregistri kood 101009374;

1.4 Rahu tn 2 asuvad elamu (kogudusemaja), Riikliku ehitisregistri kood 101044191 ja kuur, Riikliku ehitisregistri kood 101044192.

2. Tallinna Elamumajandusametil korraldada punktis 1 nimetatud vara võõrandamine ning teha otsus teatavaks Siseministeeriumile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees