Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud Põhja-Tallinas)
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 146
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2006 nr  146-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud Põhja-Tallinnas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud lastemänguväljakud vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2006

korralduse nr 146-k      

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad lastemänguväljakud

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Mänguväljak Sõle tn 41

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Liivakast koos liivaga, mänguväljaku projekt

tk

1

44989,15

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

2-kohaline kiik liurenniga

tk

1

22361,72

2

Kahekohaline tasakaalukiik

tk

1

9717,93

3

Tasakaalupoom

tk

1

4318,67

4

Kahe kõrgusega kangid

tk

1

5629,17

5

Haardeavadega ronimissein

tk

1

9927,61

6

Vedrukiik 4-kohaline

tk

1

11395,37

7

Vedrukiik hobune

tk

3

26492,33

8

Pargipink seljatoega

tk

2

10032,45

9

Prügikast

tk

2

6919,44

10

Muru

125

7312,59

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

114107,31

 

Kokku põhi-ja väheväärtuslik vara:

 

 

159096,46

 

Mänguväljak Lõime tn 19

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Liivakast koos liivaga, mänguväljaku projekt

tk

1

41078,64

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

2-kohaline kiik fiksaatoritega

tk

1

10379,16

2

Tasakaalupoom

tk

1

3459,72

3

Kahe kõrgusega kangid

tk

1

4770,22

4

Haardeavaga ronimissein

tk

1

9068,66

5

Vedrukiik hobune

tk

1

9488,02

6

Vedrukiik 4-kohaline

tk

1

10536,42

7

Pargipink seljatoega

tk

2

9173,50

8

Prügikast

tk

3

8334,78

9

Muru

200

14363,08

 

Kokku väheväärtuslik inventar:

 

 

79573,56

 

Kokku põhi-ja väheväärtuslik vara:

 

 

120652,20

 

Kokku Põhja-Tallinna linnaosas põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

279748,66

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär