Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (lastamänguväljak Mustamäe linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 145
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2006 nr 145-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljak Mustamäe linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud lastemänguväljak vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse  25. jaanuari 2006

korralduse nr 145-k       

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantav lastemänguväljak

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Mänguväljak Akadeemia tee 54/56

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Akadeemia tee 54/56 mänguväljaku projekt

tk

1

14467,92

2

Ronimismaja redelite ja liumäega

tk

1

40184,52

3

Metallpiire

m

60

49851,42

4

Graniitsõelmetega plats koos betoonist äärekiviga

75

32122,98

5

Põõsad

tk

13

4445,85

6

Muru

700

27457,60

 

Kokku põhivara:

 

 

168530,28

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

Kahekohaline kiik

tk

1

11772,88

2

Pargipink seljatoega, alumiinium jalad

tk

2

11982,56

3

Prügikast

tk

4

10934,16

4

Liivakast koos liivaga

tk

1

16617,14

 

Kokku väheväärtuslik inventar :

 

 

51306,75

 

Põhivara ja väheväärtuslik vara kokku:

 

 

219837,03

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär