Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud Kristiine linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 143
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2006 nr 143-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (lastemänguväljakud Kristiine linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17 :

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud lastemänguväljakud vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. jaanuari 2006

korralduse nr 143-k      

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad lastemänguväljakud

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Mänguväljak Kuldnoka tn 10;12;14;18

 

 

 

 

Põhivahendid

 

 

 

1

Kuldnoka tn 10;12;14;18 mänguväljaku projekt

tk

1

10484,00

2

Ronimissüsteem

tk

1

50348,36

3

Piirdeaed koos jalg- ja autoväravaga

tk

1

39545,65

 

Kokku:

 

 

100378,01

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

Prügikast ja betoonist pink

tk

1

5320,63

2

Ühekohaline vedrukiik

tk

1

7834,69

3

Neljakohaline vedrukiik

tk

1

8179,62

4

Liivakast koos liivaga

tk

1

4382,31

 

Kokku:

 

 

25717,25

 

 

 

 

 

 

Mänguväljak Elektri tn 9/Järve tn 25

 

 

 

 

Põhivahendid

 

 

 

1

Elektri tn 9/Järve tn 25 mänguväljaku projekt

tk

1

10484,00

2

Ronimissüsteem

tk

1

56046,00

 

Kokku:

 

 

66530,00

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

Ühekohaline vedrukiik

tk

1

8068,07

2

Ühekohaline vedrukiik

tk

1

8395,17

3

Pargipink

tk

1

5706,02

4

Prügikast

tk

1

3562,04

5

Põõsad

tk

90

23823,84

 

Kokku :

 

 

49555,14

 

Mänguväljak Vindi tn 7(maja tagune)

 

 

 

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

Liivakast

tk

1

5242,00

2

Vedrukiik

tk

1

7863,00

 

Kokku:

 

 

13105,00

 

Mänguväljak Energia tn 6/6b/8a

 

 

 

 

Põhivahendid

 

 

 

1

Ühe korvpallikonstruktsiooniga korvpalliväljak

kompl.

1

133162,53

 

Kokku:

 

 

133162,53

 

Mänguväljak Kotka tn 6/8/10 - Spordi tn 5/7 majade sisehoovi

 

 

 

 

Põhivahendid

 

 

 

1

Mänguväljak turnimisseadmega ja  liumäega

tk

1

44976,36

 

Väheväärtuslik inventar

 

 

 

1

Liivakast

tk

1

5242,00

2

Vedrukiik

tk

1

7863,00

 

Kokku:

 

 

13105,00

 

Kokku Kristiine linnaosas põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

446529,29

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär