Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 141.
Lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Margus Kruusmäele

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996