Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna põhivara ümberhindluse korraldamise ajutise komisjoni muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.01.2006 korraldus number 140
Redaktsiooni kehtivus:25.01.2006 - 24.05.2006

KEHTETU:

Tvl k 24.05.2006 nr 1081

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. jaanuar 2006 nr 140-k

 

 

Linna põhivara ümberhindluse korraldamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusega kinnitatud Riigi raamatupidamise üldeeskirja  § 54 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2294-k Tallinna linna põhivara ümberhindluse korraldamiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1.  arvata komisjoni koosseisust välja Krista Kibur;

1.2.  kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse linna raamatupidamise osakonna juhataja kohusetäitja Heli Derrik.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Krista Kiburile ja Heli Derrikule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär