Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ning Mittetulundusühingu Kultuuritehas Polymer ühise platvormi moodustamiseks Kultuuritehase kontseptsiooni ja tööpõhimõtete väljatöötamiseks Tallinna kandideerimiseks Euroopa Kultuuripealinna tiitlile 2011.a ning
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 98
Redaktsiooni kehtivus: - 11.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 11.05.2011 nr 798

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006 nr 98-k

 

 

Tallinna linna ning Mittetulundusühingu Kultuuritehas Polymer ühise platvormi moodustamiseks Kultuuritehase kontseptsooni ja tööpõhimõtete väljatöötamiseks Tallinna kandideerimiseks Euroopa Kultuuripealinna tiitlile 2011.a ning tööstuspärandi taaskasutamise ja arendamise visiooni koostamiseks projekti Culture 2000 raames moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1721-k moodustatud Tallinna linna ning Mittetulundusühingu Kultuuritehas Polymer ühise platvormi moodustamiseks Kultuuritehase kontseptsiooni ja tööpõhimõtete välja töötamiseks Tallinna kandideerimiseks Euroopa Kultuuripealinna tiitlile 2011.a ning  tööstuspärandi taaskasutamise ja arendamise visiooni koostamiseks projekti Culture 2000 raames ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Külli Holsting ja Henrik Aavik;

1.2 nimetada komisjoni liikmeteks Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja Ene Vohu ja Põhja-Tallinna Valitsuse kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Malle Gerretz.

2. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär