Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lembitu tn 6 ja 14 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kaisukaru Lasteaed)
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 94
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006 nr  94-k

 

 

 

 

 

Lembitu tn 6 ja 14 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kaisukaru Lasteaed)

 

 

 

 

 

 

Aluseks võttes Võlaõigusseaduse § 13 lg 1, Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 otsuse nr 208, Tallinna Linnavalitsuse 5. oktoobri 2005 määruse nr 97, Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna 53. Lasteaia vahel 01. juunil 2001 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 03-2001062 punktid 2.9 ja 7.2, Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Tallinna 47. Lasteaia vahel 01. juunil 2001 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 03-2001067 punktid 2.9 ja 7.2 ning Tallinna Kaisukaru Lasteaia 16. detsembri 2005 avalduse nr 1-4/73:

 

 

 

 

 

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel linna asutusega Tallinna 47. Lasteaed 01. juunil 2001 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 03-2001067 Lembitu tn 6 I korruse äriruumide nr 41-61 (inv pl) üldpinnaga 243,7 m2 tasuta kasutamiseks koolieelse lasteasutusena.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel linna asutusega Tallinna 53. Lasteaed 01. juunil 2001 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 03-2001062 Lembitu tn 14 keldrikorruse äriruumide nr 1-6 (inv pl) üldpinnaga 78,5 m2 ja I korruse äriruumide nr 26-42 (inv pl) üldpinnaga 246,7 m2 (pind kokku 325,2 m2) tasuta kasutamiseks koolieelse lasteasutusena.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Kaisukaru Lasteaed (registrikood 75018176) kasutusse tasuta ja tähtajatult Lembitu tn 6 I korruse äriruumid 41-61 (inv pl) üldpinnaga 243,7 m2 ja Lembitu tn 14 keldrikorruse äriruumid 1-6 (inv pl) üldpinnaga 78,5 m2 ning I korruse äriruumid nr 26-42 (inv pl) üldpinnaga 246,7 m2 (pinnad kokku 568,9 m2) järgmistel tingimustel:

3.1 äriruume kasutatakse lasteaia ruumidena;

3.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

3.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

 

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Kaisukaru Lasteaed ja Tallinna Haridusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär