Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Transpordiameti juhataja kohusetäitja määramine
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 52
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006 nr 52-k

 

 

Transpordiameti juhataja kohusetäitja määramine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8 alusel ja  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määrusega nr 60, Transpordiameti põhimääruse p 4.1 ja tulenevalt Tiit Siimoni nõusolekust ning linnapea ettepanekust

 

 

1. Määrata Transpordiameti juhataja asetäitja Tiit Siimon Transpordiameti juhataja kohusetäitjaks alates 21. jaanuarist 2006 ametipalgaga 24 600 krooni kuus (palgaaste C9).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tiit Siimonile ja Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär