Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Transpordiameti juhataja ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2006 korraldus number 51
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. jaanuar 2006 nr 51-k

 

 

Transpordiameti juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 114 lg 1 ja lg 21, § 132 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg 1, lg 2 ja lg 8, Transpordiameti põhimääruse p 4.1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Transpordiameti juhataja Eno Saar teenistusest 20. jaanuaril 2006 Avaliku teenistuse seaduse § 114 lg 1 alusel ametniku algatusel.

2. Maksta Eno Saarele hüvitust kasutamata puhkuse eest 5 kalendripäeva ulatuses.

3. Eno Saarel anda vastavalt Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste punktile 5 asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Transpordiameti juhataja asetäitja Tiit Siimonile ning esitada 20. jaanuariks 2006 üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eno Saarele, Tiit Siimonile ja Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär