Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
E.Vilde ja A.H.Tammsaare Memoriaalmuuseumi likvideerimiskomisjoni tegevuse lõetamine
Tallinna Linnavalitsus 11.01.2006 korraldus number 40
Redaktsiooni kehtivus:11.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. jaanuar 2006 nr 40-k

 

 

E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseumi likvideerimiskomisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõige 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 981-k moodustatud E. Vilde ja
A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseumi likvideerimiskomisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldus nr 981-k “E. Vilde ja
A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseumi likvideerimiskomisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Külli Holstingule, Sirje Vainole, Maruta Varrakule, Aime Rüütelmaale ja Lea Sillartile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär