Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 180, Vabaõhukooli tee 15, Vabaõhukooli tee 17, Vabaõhukooli tee 17a, Vabaõhukooli tee 17b, Vabaõhukooli tee 19/Narva mnt 157 ja Vabaõhukooli tee 108 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.01.2006 korraldus number 23
Redaktsiooni kehtivus:11.01.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. jaanuar 2006 nr 23-k

 

 

Narva mnt 180, Vabaõhukooli tee 15, Vabaõhukooli tee 17, Vabaõhukooli tee 17a, Vabaõhukooli tee 17b, Vabaõhukooli tee 19/Narva mnt 157 ja Vabaõhukooli tee 108 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määruse nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 31. augusti 2005 korraldusest nr 1573-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 23. mai 1994 otsusest nr 2947, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest 3. augustist 1992, avaldusest Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile 27. detsembrist 1994,  pärimisõiguse tunnistusest 15. oktoobrist 2002 notari ametitoimingute registri nr 10946, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 14. oktoobrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 7341, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 09. märtsist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 1428, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 09. märtsist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 1436, kokkuleppest 17. juunist 2005  ja  maa tagastamise toimiku nr 11525 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Lasnamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Narva mnt 180;

1.2 pindala: 29087 m2;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmisele isikule:

Elar Liblik, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 15;

4.2 pindala: 94113 m2;

4.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmisele isikule:

Elar Liblik, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

7. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

7.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 17;

7.2 pindala: 5,99 ha;

7.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

8. Tagastada punktis 7 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmisele isikule:

Elar Liblik, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond.

9. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

10. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

10.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 17a;

10.2 pindala: 10350 m2;

10.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

11. Tagastada punktis 10 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmisele isikule:

Aktsiaselts TTP, äriregistri kood 10093511, asukoht Mähe tee 1, Tallinn.

12. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

13. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

13.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 17b;

13.2 pindala: 11080 m2;

13.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

14. Tagastada punktis 13 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmisele isikule:

Aktsiaselts TTP, äriregistri kood 10093511, asukoht Mähe tee 1, Tallinn.

15. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

16. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

16.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 19/Narva mnt 157;

16.2 pindala: 77560 m2;

16.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

17. Tagastada punktis 16 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmistele isikutele:

17.1 Harri Pihlakas, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/14 mõttelises osas;

17.2 Vello Pihlakas, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4/14 mõttelises osas;

17.3 Aivar Pihlakas, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 4/14 mõttelises osas;

17.4 Aivo Pihlakas, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 2/14 mõttelises osas;

17.5 Tiiu Adok, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn – 1/14 mõttelises osas;

17.6 Matti Pihlakas, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond – 1/14 mõttelises osas.

18. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

19. Punktis 17 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

19.1 Harri Pihlakas, 29 (kakskümmend üheksa) krooni;

19.2 Vello Pihlakas, 57 (viiskümmend seitse) krooni;

19.3 Aivar Pihlakas, 57 (viiskümmend seitse) krooni;

19.4 Aivo Pihlakas, 29 (kakskümmend üheksa) krooni;

19.5 Tiiu Adok, 14 (neliteist) krooni;

19.6 Matti Pihlakas, 14 (neliteist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

20. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

20.1 asukoht: Vabaõhukooli tee 108;

20.2 pindala: 8957 m2;

20.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

21. Tagastada punktis 20 nimetatud maa (endine kinnistu nr 5637 pindalaga 302920 m2) järgmisele isikule:

Elar Liblik, i. k. XXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harju maakond.

22. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

23. Elar Liblik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 800 (kaheksasada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, milliste maa tagastamise toimikute koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna            Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

24. Aktsiaselts TTP on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 400 (nelisada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, milliste maa tagastamise toimikute koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna            Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

25. Endise kinnistu nr 5637 maa tagastamise taotlus maa-ala suurusega 11873 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

26. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

26.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

26.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel   juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

26.3 järgida Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005 määruses nr 312 sätestatud tingimusi ja §-s 7 sätestatud kitsendusi maaüksusel asuva Pirita jõeoru maastikukaitseala roheala säilitamisel ja Looduskaitseseaduse      §-s 37 ja  §-s 38 sätestatud nõudeid. Tagastatavad krundid asuvad ehituskeeluvööndis, kus on uute hoonete ja rajatiste ehitamine ning määratud sihtotstarvete muutmine keelatud.

27. Tallinna Maa-ametil:

27.1 teha korraldus teatavaks Harri Pihlakas´ele, Vello Pihlakas´ele, Aivar Pihlakas´ele, Aivo Pihlakas´ele, Tiiu Adok´ile, Matti Pihlakas´ele, Elar Liblik´ule ja Aktsiaseltsile TTP;

27.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

28. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär