Tallinna Linnavalitsus 11.01.2006 määrus number 5.
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine